Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Injustice

You can't eat,
you can't sleep,
you can weep
when you love someone..
Feels extreme when you dream, and you scream when you love someone
If you feel that strong
Can you see that, one
Αnd all that you need is Someone to hold you tight
Someone to make you feel all right.
Everyday and night..
You know...i found that person..but he is a lot miles away..
Σ'αγαπάω τελος παντων...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου