Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

All my dreams on hold

All my dreams on hold
They're glittering like gold,waiting to unfold

I'm seeking for new kind..
Of spirit to untwine,the secrets of my mind

You're in my mind this time
Spirit of my kind
In my mind this time,forever mine to find.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου