Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

In your secret world.

  I want you to understand what i mean.
There is white lies...
and black lies..
and many shades of grey lies.
White lies are for ''our good'' 
and black lies hurt us..
Grey lies are for ''our good'' and for our destruction.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου