Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Memories...

“Memories, even your most precious ones, fade surprisingly quickly. But I don’t go along with that. The memories I value most, I don’t ever see them fading.”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου